Job offer

General Ledger Supervisor

We are always looking for great new talents - ambitious people with new ideas, motivation and the energy to act.

Zadania

 • Zarządzanie operacjami GL dla przydzielonego zespołu na co dzień w celu osiągnięcia ustalonych celów i wskaźników
 • Organizowanie i nadzorowanie codziennych działań operacyjnych zespołu w obszarze GL
 • Uczestniczenie w rozwoju pracowników poprzez szkolenia, coaching, delegowanie zadań i udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych, a także identyfikowanie obszarów rozwoju pracowników
 • Wsparcie w monitorowaniu wydajności i jakości wykonywanych działań w oparciu o uzgodnione kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA)
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych związanych z produktami finansowymi, w tym pożyczkami, zabezpieczeniami i odsetkami
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych dotyczących odroczeń i płatności zaliczkowych
 • Księgowanie transakcji wewnątrzgrupowych, zapewniając zgodność sald między stronami
 • Współpraca przy tworzeniu miesięcznych forecast’ów
 • Realizacja comiesięcznego procesu zamknięcia
 • Bieżąca analiza kont księgowych i kontrolowanie prawidłowości zapisów oraz sald
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • Wsparcie w audycie rocznym
 • Udział w innych projektach, według potrzeb

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, wskazane o profilu ekonomicznym, księgowym, rachunkowym lub pokrewnym
 • Ponad 5-letnie doświadczenie w dziale GL
 • Doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu księgowego
 • Doświadczenie w pracy z systemem SAP
 • Biegła znajomość narzędzi Microsoft Office
 • Znajomość US GAAP/IFRS
 • Doświadczenie w tranzycji procesów
 • Rzetelność, skrupulatność oraz dbałość o dokładność przy wprowadzaniu informacji
 • Umiejętności interpersonalne: komunikacyjne, rozwiązywania problemów i budowania relacji

Oferujemy

 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Prywatna opieka medyczna
 • Elastyczny czas pracy
 • Nowoczesne biuro
 • Świetna atmosfera pracy
 • Ciekawe międzynarodowe projekty dopasowane do Twoich ambicji
 • Wiele możliwości rozwoju

General Ledger Supervisor  Contact us Join ITELENCE