Job offer

European Payroll Coordinator

We are always looking for great new talents - ambitious people with new ideas, motivation and the energy to act.

Zadania

 • Weryfikacja kart czasu pracy przedłożonych przez pracowników i zatwierdzonych przez przełożonych pod kątem dokładności i zapewnienie prawidłowego raportowania godzin zgodnie z polityką i procedurami Spółki oraz wymogami federalnymi.
 • Zapewnienie, że zewnętrzny dostawca dokładnie oblicza i przetwarza wynagrodzenia pracowników, premie i potrącenia dla różnych krajów europejskich.
 • Bycie na bieżąco z lokalnymi przepisami podatkowymi, przepisami prawa pracy i wymogami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych w każdym kraju europejskim w celu zapewnienia zgodności z przepisami płacowymi.
 • Zapewnienie, że lokalne zespoły HR prowadzą dokładną dokumentację pracowniczą, w tym informacje podatkowe, dane dotyczące świadczeń i obecności.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla wszystkich zapytań związanych z listą płac i pomoc we wszelkich kwestiach związanych z listą płac.
 • Generowanie i analizowanie raportów płacowych, w tym sprawozdań podatkowych i raportów na koniec roku.
 • Wykorzystanie oprogramowania i systemów płacowych w celu ułatwienia wydajnego przetwarzania listy płac i raportowania.
 • Przeprowadzanie regularnych audytów w celu zapewnienia dokładności danych i zgodności z przepisami dotyczącymi płac.
 • Zrozumienie różnic kulturowych i wymogów prawnych w każdym kraju europejskim, w którym firma prowadzi działalność.
 • Współpraca z zespołami HR, finansowymi i prawnymi w celu zapewnienia płynnych operacji płacowych w całej organizacji.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 5 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie płac
 • Dobre zrozumienie europejskich przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Biegła znajomość oprogramowania płacowego. Znajomość ADP Workforce NOW lub ADP Celergo będzie dodatkowym atutem.
 • Biegła znajomość oprogramowania do ewidencji czasu pracy. Znajomość ADP Workforce Manager jest dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w miesięcznym, kwartalnym i rocznym przygotowywaniu podatku od wynagrodzeń
 • Dbałość o szczegóły
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Znajomość języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy

 • Międzynarodowy projekt
 • Możliwość pracy hybrydowej z przewagą zdalnej
 • Prywatna opieka medyczna
 • Elastyczny czas pracy
 • Nowoczesne biuro
 • Świetna atmosfera pracy
 • Ciekawy międzynarodowy projekty dopasowany do Twoich ambicji
 • Wiele możliwości rozwoju

European Payroll Coordinator  Contact us Join ITELENCE